Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
1.jpg 4172b351a7c5deed0604651d92242bce
Gminy Powiatu Pabianickiego
OŚ-011 1 3. Wydawanie zaświadczeń
Opublikowano: 17.08.2016, Wojciech Goss

OS 011 1 3

Karta wydziału

ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej

w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzania lasu bądź decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

 

Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzania lasu bądź decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129).

Podstawy prawne:

  • art. 37a Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129)

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia, który powinien zawierać:

  1. nazwisko i imię wnioskodawcy
  2. miejsce zamieszkania
  3. nr ewidencyjny działki, dla której ma być wydane zaświadczenie
  4. gminę i obręb geodezyjny, w którym znajduje się działka

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Opłaty:

Zgodnie z częścią II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Opłatę wnosi się na konto Bank PKO BP 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109 lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Termin załatwienia:

Niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach do 7 dni od złożenia wniosku.

Informacje dodatkowe:
Sprawa załatwiana jest w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Partyzancka 56 w Pabianicach. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału, pokój nr 6.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 2a7668820d30d376a5086af73cd5f809
dla Ukrainy 1.png 474960a0452c019cd886746191d89ce6
z życia powiatu 555.jpg 4659f937b8f611409fadb607b88e802c
fb1.png 906d7ea5341019b26549fdf465c6dfba
kolejka big2.jpg 8704b25f090b63b20042b03254b62796
baner_prawko1.jpg aa3fe83738e4e7ccad8aee2750253a3d
baner_dowod1.jpg 7bf7d51306fb86973f89e9614dc40f10
1proc.jpg a397198185cd25930ad9e681149c5959
ban_npp.png e373e2f1491c8acccafc9bd9d36711d0
ban-1.png 19da4e36f80f82f6feacaa045fca0ae2
ban-2.png d5f58e1f86a7f1c1f9ca08990e4897f3
cyfrowy_powiat.jpg e463012abfcc2241741442953c36c2f9
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 679740088aec35126dd998c06f36ea74