Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
1.jpg 98730e016d8c4ad0c05157216084572f
Gminy Powiatu Pabianickiego
OŚ-011 1 3. Wydawanie zaświadczeń
Opublikowano: 17.08.2016, Wojciech Goss

OS 011 1 3

Karta wydziału

ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej

w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzania lasu bądź decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

 

Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzania lasu bądź decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129).

Podstawy prawne:

  • art. 37a Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129)

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia, który powinien zawierać:

  1. nazwisko i imię wnioskodawcy
  2. miejsce zamieszkania
  3. nr ewidencyjny działki, dla której ma być wydane zaświadczenie
  4. gminę i obręb geodezyjny, w którym znajduje się działka

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Opłaty:

Zgodnie z częścią II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Opłatę wnosi się na konto Bank PKO BP 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109 lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Termin załatwienia:

Niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach do 7 dni od złożenia wniosku.

Informacje dodatkowe:
Sprawa załatwiana jest w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Partyzancka 56 w Pabianicach. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału, pokój nr 6.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 3b730364d5e7803424b2bcaa643d6209
fb1.png 098e87f691e02c111eb76043bc4273b4
z życia powiatu 555.jpg deb7735b1f53770c5b82d1dac38203e3
kolejka big2.jpg 834198257013fb4573e06ae39b2e73dc
baner_prawko1.jpg 346db80d2140deb2eba4f83f83551bfa
baner_dowod1.jpg 5984d9a942cad5fcec3326f90ede4d9d
opp23.png 893d63a85c176ba4f96582ab547b3d47
ban_npp.png 0ddfddfaec75c18f90a2e669e4ae2fc0
ban-2.png 24d6e9dbf19cb1f5123637b106ac4b04
cyfrowy_powiat.jpg 165b81f6c629ac01b7d3e5a0a8d9c78d
dla Ukrainy 1.png 91d6185611bcda8388801ebc31d0525d
ochrona_powietrza.png b9fe4686eac478170bc7f7292403966a
fundusze_celowe.png 278187d21f80c3fd27c027cecb49016d
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png e19b458c84fd3b40aa9c34a908756f5e