Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
2.jpg 5ccd380ee3d23d30db6b0975a5f34198
Gminy Powiatu Pabianickiego
OŚ-011 1 3. Wydawanie zaświadczeń
Opublikowano: 17.08.2016, Wojciech Goss

OS 011 1 3

Karta wydziału

ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej

w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzania lasu bądź decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

 

Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzania lasu bądź decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129).

Podstawy prawne:

  • art. 37a Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129)

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia, który powinien zawierać:

  1. nazwisko i imię wnioskodawcy
  2. miejsce zamieszkania
  3. nr ewidencyjny działki, dla której ma być wydane zaświadczenie
  4. gminę i obręb geodezyjny, w którym znajduje się działka

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Opłaty:

Zgodnie z częścią II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Opłatę wnosi się na konto Bank PKO BP 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109 lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Termin załatwienia:

Niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach do 7 dni od złożenia wniosku.

Informacje dodatkowe:
Sprawa załatwiana jest w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Partyzancka 56 w Pabianicach. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału, pokój nr 6.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg d41cf22c220e080cd34a03b8e0904426
dla Ukrainy 1.png 44e849b7ca27afd19824b05855ca67fa
z życia powiatu 555.jpg 0d909e6e0c4321b17c950341f228cf7a
fb1.png b1988de9b2229d75cf0ba1d622daeffe
kolejka big2.jpg a87f8d7ba16490be5f4f228885c5d367
baner_prawko1.jpg a0ceea4107f5210f2f09b42c79d9000b
baner_dowod1.jpg e793084f1aed7d5269c027ca85b55c67
opp23.png 45d0d6123c6e3ae240606b4545255aaa
ban_npp.png 27b96962404e971564b26aa663059675
ban-1.png 0061148c03bbdfcb2b07956f0890349f
ban-2.png c1c86c16549d882457386f9aea19b060
cyfrowy_powiat.jpg c371f7e71c3d6a57bc7c3fa02c613a89
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 0300aec67b9ad72cc8d8f66fe1aca7e8