Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
1.jpg 8c38937c36beea3aabf5459b0f89204a
Gminy Powiatu Pabianickiego
Deklaracja dostępności
Opublikowano: 23.09.2020, Wojciech Goss

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Powiatu Pabianickiego

Starostwo Powiatowe w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej powiat.pabianice.pl.

Data publikacji strony internetowej: Data publikacji strony internetowej: 28.08.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.08.2015

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Oświadczenie sporządzono dnia 26.05.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pani Aneta Brożyna, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 225 40 28.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach zlokalizowane jest w 4 budynkach –

w Pabianicach :

przy ul. Piłsudskiego 2,

przy ul. Kościuszki 25,

przy ul. Partyzanckiej 56.

w Konstantynowie Łódzkim :

przy ul. Zgierskiej 2

2. W budynku przy ul. Partyzanckiej 56 znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. W budynku przy ul. Piłsudskiego 2 bud. D znajduje się podjazd dla osób  niepełnosprawnych.
Są tam również zamontowane elektrycznie otwierane drzwi w celu ułatwienia dostępu do budynku.

4. Schody w budynkach są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób
z uszkodzonym wzrokiem.

5. W pobliżu w/w lokalizacji na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. W budynku przy ul. Zgierskiej 2 w Konstantynowie Łódzkim znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png a08acf7b500bc7d03796de2e7adcc63e