Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
1.jpg d3a90469e54d9c1d2e4611e5befd3b59
Gminy Powiatu Pabianickiego
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój „POWER”
Opublikowano: 20.04.2016, Wojciech Goss

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój „POWER”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest  odpowiedzialny za przeprowadzanie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspiera innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja, Rozwój (PO WER)  2014-2020 ma na celu wsparcie jakości, a także skuteczności szkolnictwa wyższego oraz zapewnienie kształcenia na wyższym poziomie, takim który będzie odpowiadał na rosnące potrzeby gospodarki oraz rynku pracy.

Program operacyjny Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 jest finansowany w Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Beneficjenci Programu

Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

  • Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez  określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w SZOP PO WER,
  • Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne

Budżet Programu

Na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczono kwotę  w wysokości 5,4 mld euro.  Porównując ten program z Programem Kapitał Ludzki w obecnym okresie programowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój będzie miał niższą alokację. Środki z EFS wykorzystywane będą w ramach krajowego programu PO WER oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych  do roku 2020

W ramach programu realizowanych będzie 5 osi priorytetowych:

  1. Młode osoby na rynku pracy i tu przede wszystkim realizacja wszelkich działań ukierunkowanych na osoby bezrobotne w wieku 15-24 lata a także poprawa ich obecnej sytuacji na rynku pracy
  2. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji: wdrożenie reform systemów w wybranych obszarach polityk publicznych
  3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – wspieranie jakości szkolnictwa wyższego
  4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
  5. Pomoc techniczna

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się na stronie:  http://www.power.gov.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 02d06820aac5cb957cf4a8baafb09aaf
fb1.png 6ee06b82d75fd40050e9f8f4e578cec8
z życia powiatu 555.jpg b0db24b2924a7df9e28806a5509b4f87
kolejka big2.jpg 5ac68656c2796d9cc1ae5f7c3d32c3c1
baner_prawko1.jpg 64adb9255587f14d92902a39607bac8a
baner_dowod1.jpg b1ea0aaf7d602d63911cb71631ddd53f
opp23.png 4dd43222ad22d07b1995fc2849099c02
ban_npp.png 65ec1e9969177c411a263aa207077976
ban-2.png e81f33d922f4c9f0678626fb70e1fc5d
cyfrowy_powiat.jpg 61bfa583aa9dba970bef94aedb82fd5b
dla Ukrainy 1.png b74f445551ef69588e1f47478df62a83
ochrona_powietrza.png fed2d465e5d165ab863ed64a323e04bc
fundusze_celowe.png f950aa17ad4eb98e8ba450d332382024
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 4a93893f534330425b9cf93d8c7a8eef