Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg ad6746f10a2b17cb318d30361b086472
Gminy Powiatu Pabianickiego
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój „POWER”
Opublikowano: 20.04.2016, Wojciech Goss

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój „POWER”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest  odpowiedzialny za przeprowadzanie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspiera innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja, Rozwój (PO WER)  2014-2020 ma na celu wsparcie jakości, a także skuteczności szkolnictwa wyższego oraz zapewnienie kształcenia na wyższym poziomie, takim który będzie odpowiadał na rosnące potrzeby gospodarki oraz rynku pracy.

Program operacyjny Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 jest finansowany w Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Beneficjenci Programu

Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

  • Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez  określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w SZOP PO WER,
  • Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne

Budżet Programu

Na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczono kwotę  w wysokości 5,4 mld euro.  Porównując ten program z Programem Kapitał Ludzki w obecnym okresie programowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój będzie miał niższą alokację. Środki z EFS wykorzystywane będą w ramach krajowego programu PO WER oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych  do roku 2020

W ramach programu realizowanych będzie 5 osi priorytetowych:

  1. Młode osoby na rynku pracy i tu przede wszystkim realizacja wszelkich działań ukierunkowanych na osoby bezrobotne w wieku 15-24 lata a także poprawa ich obecnej sytuacji na rynku pracy
  2. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji: wdrożenie reform systemów w wybranych obszarach polityk publicznych
  3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – wspieranie jakości szkolnictwa wyższego
  4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
  5. Pomoc techniczna

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się na stronie:  http://www.power.gov.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg ba10eda3916b36ee61c1b93b8aeab32c
fb1.png 88e48674991dc53a1987c5a8cef02f14
z życia powiatu 555.jpg a78ba569c24908c920067ae335dcb0af
kolejka big2.jpg 96e4f2cc93f91bf6ed23e6f6ae2a9dbc
baner_prawko1.jpg 70fa7002f0423094ac33ba3bc7910b4b
baner_dowod1.jpg 061d9e288493a1ac6eeeb6407cf409c7
opp23.png 2dd738bbf88bf1306d0e07282f61d389
ban_npp.png 686a694d67c2217eaeb3ab5d3b6a35dc
ban-2.png 399cacccaef0a85ff5eba151fd472b3e
cyfrowy_powiat.jpg 0ab837067140ed977990b3fdf64cedff
dla Ukrainy 1.png 437aad0a821283dce3b059d4a68298d8
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png b51611ff8884d486b504fe7a8649f039