Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg cf9579045d9fda9c5c982b27ba276775
Gminy Powiatu Pabianickiego
IN VITRO dla Powiatu Pabianickiego
Opublikowano: 30.05.2019, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 1549

Starostwie Powiatowym w Pabianicach podpisano umowę na realizację w latach 2019 i 2020 Programu Polityki Zdrowotnej ,,Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2023”. Realizatorem programu, będzie firma GAMETA – SZPITAL Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k., ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów.

Program zakłada coroczne zabezpieczenie w budżecie Powiatu Pabianickiego kwoty
150 000,00 zł, co daje 750 000,00 zł na cały okres trwania programu i zakłada objęcie leczeniem co najmniej 25 par rocznie. Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do 3 prób zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000,00 zł każda nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej.

Możliwość skorzystania z programu będą miały osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Pabianickiego. W Starostwie Powiatowym w Pabianicach wymagane będzie złożenie wniosku kierującego do programu wystawionego przez ośrodek Realizatora programu firmę Gameta. Wniosek będzie wymagał zatwierdzenia finansowania przez Urząd. O przystąpieniu do programu zdecyduje kolejność zgłoszeń Uczestnicy będą przyjmowani do momentu osiągnięcia limitu osób, jaki zadeklarował Realizator w ofercie. Programem zostaną objęte wszystkie osoby spełniające kryteria włączenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zaplanowanych interwencji. Planowany termin realizacji całości interwencji powinien się zamknąć w latach od 2019 do końca 2023.

Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5000 zł do jednej procedury biotechnologicznej, na koszt procedury składać się będą m.in.: wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych, znieczulenie ogólne podczas punkcji, zapłodnienie komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro, transfer zarodków do jamy macicy, witryfikacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym oraz przechowywanie zarodków kriokonserwowanych.

Koszty leżące po stronie uczestników programu obejmowały będą m.in.: wizyty lekarskie przed rozpoczęciem stymulacji, wizyta orzekająca o stanie zdrowia, badania konieczne przed rozpoczęciem stymulacji zgodnie z Programem i ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r., nadzór medyczny nad przebiegiem stymulacji (wizyty lekarskie, USG, badania laboratoryjne przed znieczuleniem, estradiol, progesteron), dopłata do części biotechnologicznej w kwocie stanowiącej różnice pomiędzy kosztem procedury a dofinansowaniem przez Powiat Pabianicki oraz przechowywanie zamrożonych zarodków. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą w całości pacjenci. Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie. Udzielanie świadczeń przez Realizatora w ramach programu nie będzie wpływało w żaden sposób na świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ.
Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury biotechnologicznej w ramach metod rozrodu wspomaganego medycznie. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. Jeżeli procedura zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie to dofinansowanie obejmuje przeprowadzone do tego etapu elementy.

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje przynajmniej przeprowadzenie następujących elementów:
- przeprowadzenie kwalifikacji pary i weryfikacja wymaganych badań;
- wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych, znieczulenie ogólne podczas punkcji;
- zapłodnienie komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
- transfer zarodków do jamy macicy, witryfikacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym;
- przechowywanie zarodków kriokonserwowanych w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Ze względu na bezpieczeństwo położnicze kobiety i płodu preferowany powinien być transfer pojedynczego zarodka SET (single embryo transfer), a jedynie w uzasadnionych klinicznie przypadkach można dopuść transfer dwóch zarodków i nigdy więcej niż dwóch.

Pacjenci zakwalifikowani do zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego, u których zaistnieje konieczność przechowania (kriokonserwacji) komórek jajowych i/lub zarodków uzyskanych w efekcie zabiegu, ponoszą koszty ich przechowywania i późniejszego zastosowania. Koszty te nie będą dofinansowane w ramach niniejszego Programu pozostając kosztami własnymi par.
Do kolejnego dofinansowanego zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu, para może przystąpić dopiero po wykorzystaniu wszystkich zarodków uzyskanych w poprzednim cyklu zapłodnienia pozaustrojowego. W sytuacji powikłań tj. krwawienia, zespołu hiperstymulacji opiekę przejmują oddziały ginekologiczne w miejscu wykonanego zabiegu. Opieka nad ciężarną po leczeniu niepłodności będzie sprawowana w ramach powszechnie dostępnego systemu opieki perinatalnej.

Koszt jednej całej procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynosi średnio ok. 8 000 zł. Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do 3 prób zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5.000 zł każda nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej. Jeżeli procedura zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie to dofinansowanie obejmuje jedynie przeprowadzone do tego etapu elementy. Koszt ewentualnych kolejnych prób przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego ponoszony jest w całości przez pacjentów.

Zgodnie z założeniami Instytucji Zarządzającej programem dotyczącymi jego finansowania, na realizację przedmiotowego programu polityki zdrowotnej w latach 2019–2023 została przeznaczona kwota 150 000 zł rocznie, co daje 750 000 zł na cały okres trwania programu.

Przedmiotowy program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego zostanie sfinansowany w całości ze środków budżetu Powiatu Pabianickiego w ramach funduszu przeznaczonego na programy polityki zdrowotnej. Powiat zabezpieczył uchwałą Rady Powiatu kwotę w wysokości potrzebnej do realizacji programu.

Niepłodność jest szczególną chorobą, ponieważ dotyka młodych ludzi w okresie ich największej aktywności, wywiera silnie negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny, stan emocjonalny pary, jej funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Niepłodność definiuje się jako niemożność zajścia w ciążę po roku utrzymywania stosunków płciowych bez użycia środków antykoncepcyjnych.
Pod względem klinicznym można wyróżnić dwa rodzaje niepłodności. Niepłodność bezwzględną, występującą w od 7 do 15% przypadków, stanowiącą bezpośrednie wskazanie do zastosowania technik rozrodu wspomaganego medycznie oraz ograniczenie sprawności rozrodczej o różnym stopniu nasilenia, które występuje w pozostałych przypadkach. Możliwe jest tu zastosowanie metod leczenia zachowawczego lub operacyjnego, a w przypadkach ich niepowodzenia, technik rozrodu wspomaganego medycznie.

Szacuje się, że przyczyny niepłodności są rozłożone równomiernie po stronie kobiety i mężczyzny, w znacznym odsetku diagnozuje się ją równocześnie u obojga partnerów. U około 20% par nie można ustalić jednoznacznej przyczyny niepłodności.
Głównymi znanymi przyczynami niepłodności są: po stronie kobiet m.in. nieprawidłowości związane z funkcją jajnika, patologie związane z jajowodami (niedrożność, upośledzona funkcja, zrosty okołojajowodowe), patologie związane z macicą (mięśniaki, polipy, wady budowy, zrosty).
Do niepłodności żeńskiej prowadzą także: endometrioza, występowanie chorób zakaźnych, późny wiek decydowania się na rodzicielstwo, przyczyny psychogenne oraz przyczyny jatrogenne (pooperacyjne, stany po leczeniu onkologicznym). Po stronie mężczyzn są to przyczyny m.in.: zaburzenia koncentracji, ruchliwości i budowy plemników, brak plemników w nasieniu, zaburzenia we współżyciu płciowym i ejakulacji.

Ocenia się, że 60-80 mln par na świecie (wg danych WHO) dotkniętych jest stale lub okresowo problemem niepłodności. W Polsce, pomimo braku dokładnych badań populacyjnych, odsetek ten jest podobny, a wielkość populacji dotkniętej problemem niepłodności sięga około 1,2 - 1,3 mln par. Powszechnie uważa się, że metody rozrodu wspomaganego medycznie są podstawową metodą leczenia niepłodności i nie należy zbyt długo zwlekać z decyzją o ich zastosowaniu. Według danych z 2016 roku Powiat Pabianicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -368. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,1 na 1000 mieszkańców Powiatu Pabianickiego. Dlatego uzasadnionym działaniem jest zapewnienie równego dostępu wszystkim mieszkańcom Powiatu Pabianickiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności i wsparcie niepłodnych par dofinansowaniem do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego.
Celem głównym Programu jest zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023.

Problem dotyczy w analogicznych proporcjach populacji Powiatu Pabianickiego wynoszącej około 120 tysięcy mieszkańców. Zatem wielkość niepłodnej populacji mieszkańców Powiatu Pabianickiego (20 – 40 r.ż.) oszacowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi na około 1200 par.

Zgodnie z danymi statystycznymi stanowiącymi, iż do leczenia metodami IVF/ICSI kwalifikuje się rocznie 3% - 6% niepłodnych par, potencjalną populację docelową oszacowano na około 40-50 par.

Więcej informacji u realizatora projektu https://gameta.pl/miejski-program-in-vitro/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 15:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:00
kolejka.png b0a851d1f98d9d3f8d4ee6f847018288