Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg 129d59c2d5fb9caa7f9edbffe8086d35
Gminy Powiatu Pabianickiego
Wydział Komunikacji -nowe przepisy wchodzą od stycznia 2024 r.
Opublikowano: 30.11.2023, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 434

Niedopełnienie obowiązku rejestracji używanego samochodu może kosztować nawet 1.000 zł.

Jacek Wróblewski, starosta pabianicki: - Zmienia się wysokość kar, dlatego już teraz informujemy mieszkańców powiatu pabianickiego o najważniejszych zmianach w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym wchodzące w życie 1 stycznia 2024 roku.

Niedopełnienie obowiązku rejestracji używanego samochodu w określonym terminie skutkować będzie karą w wysokości 500 zł. Jeśli się tego obowiązku nie dopełni w terminie 90 dni skutkować to będzie karą pieniężną w wysokości 1000 zł.

 

Zostanie zniesiony obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu. Wejdzie natomiast w życie obowiązek rejestracji pojazdu. Od stycznia właściciel pojazdu będzie zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (również w drodze dziedziczenia spadku czy darowizny);
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu (o których mowa powyżej) jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie on obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

W przypadku przedsiębiorców handlujących pojazdami kara za przekroczenie podstawowego terminu 90 dni wynosi 1.000 zł, a za przekroczenie 180 dni jest to 2.000 zł.

Nadal będzie obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu w terminie 30 dni.

Właściciel pojazdu dokonuje takiego zgłoszenia u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W przypadku, gdy pojazd stanowi współwłasność, zawiadomienie o zbyciu pojazdu wystarczy, że złoży jeden ze współwłaścicieli. Jeśli się tego nie dokona, wówczas zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 250 zł.

W przypadku, gdy pojazd stanowi współwłasność, kary finansowe w każdym przypadku nakładane są solidarnie.

Osoba fizyczna:

Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu - 30 dni

Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni - 500 zł

Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni - 1000 zł

Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu - 30 dni

Kara za brak zgłoszenia zbycia w terminie 30 dni - 250 zł

 

Przedsiębiorca mający w swojej działalności handel pojazdami:

Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu - 90 dni

Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni -1.000 zł

Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 180 dni – 2.000 zł

Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu - 30 dni

Kara za brak zgłoszenia zbycia w terminie 30 dni - 250 zł

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png b4946a9e92658bc0339bd739b72ab8a3