Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
3.jpg 0cf5a227ac1a261db2dd07a4edc307db
Gminy Powiatu Pabianickiego
Auto zabrane, a dług wciąż rośnie
Opublikowano: 17.11.2023, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 99

Dużo taniej samemu oddać na złom nieużywany pojazd, niż czekać aż zostanie odholowany.

Jacek Wróblewski, starosta pabianicki: - Aż 130 osób zalega z opłatami wobec powiatu pabianickiego za usunięcie i przechowywanie pojazdów. Zadłużenie z tego tytułu na koniec października wyniosło w sumie 1.473.447 zł. Zgodnie z przepisami za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż lub złomowanie pojazdu płaci właściciel.        

Z dróg powiatu pabianickiego usuwane są tak zwane „zawalidrogi”. Zabierane są też auta kierowcom za brak uprawnień i pojazdy stwarzające niebezpieczeństwo w ruchu. Odholowywane są pojazdy, którymi kierowali kierowcy pod wpływem alkoholu. To kosztuje. Opłaty nalicza się już od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Potem jeszcze płacimy za parking - codziennie 15 zł. Od nowego roku opłata ta wzrośnie do 22 zł.

Robert Kraska, członek Zarządu Powiatu: - Warto jak najszybciej odebrać auto i od razu zapłacić naliczoną kwotę, bo rachunek rośnie każdego dnia. Są osoby, których auto zostało już dawno zezłomowane, ale wciąż rosną odsetki od długu, który pozostał w związku z jego odholowaniem i przechowywaniem. I choć auta nie mamy, musimy uregulować zaległość, by sprawa nie trafiła do komornika. A to spowoduje dodatkowe koszty.

Opłaty związane z odholowaniem i parkowaniem auta, motocykla i hulajnogi pokrywa właściciel. Nowsze pojazdy są zazwyczaj odbierane już następnego dnia. Zanim kierowca odjedzie, najpierw musi zapłacić za holowanie i parkowanie.

Problem jest z „zawalidrogami”, bo nierzadko ustalenie właściciela trwa miesiącami, a przez to wydłuża się czas przechowywania pojazdu. Jeśli tak się stało, że usunięto nam pojazd, trzeba jak najszybciej skontaktować się ze Strażą Miejską lub policją w Pabianicach. Im szybciej zareagujemy, tym mniej zapłacimy.

Tylko w październiku Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu pabianickiego wystawił decyzje o zapłatę 19.232 zł. Od początku roku to już w sumie 140.507 zł.

          Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia do zakończenia postępowania ponosi właściciel. Dlatego lepiej stare auto samemu oddać na złom, bo usunięcie przez służy bywa zdecydowanie droższe. Przekonało się o tym już wiele osób.

          Za usunięcie z drogi roweru, motoroweru lub hulajnogi właściciel płaci 143 zł. Usunięcie motocykla kosztuje 280 zł, a samochodu do 3,5 t – 605 zł. Pojazdy o masie od 3,5 do 7,5 tony – 755 zł, a od 7,5 do 16 ton - 1.068 zł, powyżej 16 ton – 1.576 zł. Od nowego roku ustawodawca narzucił Starostwu podniesienie stawek, więc opłaty będą wyższe. Za każdą dobę przechowywania pojazdu na strzeżonym parkingu płacimy teraz 15 zł, a od 1 stycznia 2024 roku będzie to 22 zł.

Na terenie powiatu pabianickiego odholowaniem pojazdów na podstawie dyspozycji wydanej przez policję lub Straż Miejską zajmuje się firma Pomoc Drogowa i Parking Strzeżony Przemysław Boczkiewicz w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej 28.

Nie odebranie pojazdu, nawet tego najbardziej uszkodzonego, zwyczajnie się nie opłaca. W przypadku gdy nie zabierzemy jego z parkingu strzeżonego, to po 3 miesiącach starosta wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu rzecz powiatu. W sądzie sprawy toczą się miesiącami. Są przypadki, że od 2-3 lat nie zapadło postanowienie, a za każdy dzień naliczana jest opłata za przechowywanie. Właściciel jest zobowiązany zapłacić za cały okres parkowania na strzeżonym parkingu. Rekordziści mają dawno temu wystawione decyzje na 83.000, 75.000 i 71.000 zł. Dzisiaj kwoty te są znacznie niższe, ale i tak wahają się od 5.000 do 20.000 zł.

 A co z odpowiedzialnością kierującego pojazdem, gdy policja lub Straż Miejska wydała dyspozycję o odholowaniu go na parking strzeżony? Kierujący pojazdem jest zobowiązany solidarnie do zapłaty kosztów jego usunięcia i przechowywania na parkingu strzeżonym. Wówczas decyzja o zapłacie kosztów jest wystawiona na właściciela pojazdu i na kierującego pojazdem.

Kto nie płaci, ten ma kłopoty. W październiku w wyniku działań windykacyjnych od właścicieli odholowanych aut na konto Starostwa wpłynęło 4.074 zł.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z zapisami art. 130a Prawo o ruchu drogowym

1.  Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

1a.  Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.

2.  Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 80eab34d8239304be5c93e8fdefeee97