Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
2.jpg bdb2749b77778e0b7bebb0076d8c44a9
Gminy Powiatu Pabianickiego
IS-02 - Udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

IS - 02

Karta wydziału 
z wykazem usług świadczonych
Wydziale Infrastruktury Społecznej 
i Spraw Obywatelskich

Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Wymagane wnioski:

Wniosek o wydanie pozwolenia przez Starostę właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki ludzkie mają być pochowane (pozwolenie jest wydawane w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym).

Wymagane załączniki:

  1. Akt zgonu ( przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego ), a w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgony choroby zakaźnej.
  2. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 t.j. z późń. zm.), w przypadku działania przez pełnomocnika dowód wniesienia opłaty skarbowej – 17 zł od pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa udzielone najbliższej rodzinie, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy urzędu.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95 – 200 Pabianice
55 1020 3437 0000 1102 0078 8109

W tytule płatności należy wpisać „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – dot. zmarłej/zmarłego…..”

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Pokój Nr 39 w bud. B I
Nr telefonu (42) 225 40 40
Godziny pracy:

  • poniedziałek, środa i czwartek 800 - 1600
  • wtorek 800 - 1700
  • piątek 800 - 1500

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Pabianickiego. Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Starostwa bądź bezpośrednio w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dniu od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 0133ae22cf4d97afa36d60489fb6b698
dla Ukrainy 1.png c35def7df9c00ecd4b398b10a17e4eb4
z życia powiatu 555.jpg 8159678a799e6ac7318e5c760adda433
fb1.png 49d0e6119dc1d615cf571bc898bb0891
kolejka big2.jpg 1ea703c2701676c00dfea9a7caf4f1a7
baner_prawko1.jpg 8eafef0add7d9874cf48bf1f70efee1b
baner_dowod1.jpg 060251a0f785f06966997f5950da9917
opp23.png fe556d442b5e8b202dec37edf739c59d
ban_npp.png d7a6015725480f78f5e38bbe4045e6cb
ban-1.png 95bde8ba5522a9e379b5c963acc24559
ban-2.png e2e7397a96455f0ed82219989d90f991
cyfrowy_powiat.jpg 1a4f485bba5980a96df60720a6b1028d
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 312dbfde7dbe95b17c56592d5f90ed84