Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-6.jpg 7ca6d7edf69231cc0e0a0c3182669cac
Gminy Powiatu Pabianickiego
FN-02. Rachunek podstawowy powiatu pabianickiego
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

FN 02

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Finansowy

zakres usług świadczonych w Wydziale Finansowym

Rachunek podstawowy powiatu pabianickiego

PKO Bank Polski S.A. O/ Pabianice

83 1020 3437 0000 1302 0018 0869 

dotyczy:

 • wpłaty za faktury wystawione przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Pabianicach
 • przyjmowanie opłat związanych z rejestracją pojazdu oraz wydawaniem praw jazdy,
 • przyjmowanie wpłat za karty wędkarskie oraz opłat za udostępnianie danych o środowisku,
 • wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z w/w tytułów
 • wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

Informacji dot. w/w opłat można uzyskać pod numerem telefonu: 213-01-00 wew. 113

 • wpłaty wynikające z wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego
 • wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z w/w tytułu

Informacji dot. w/w opłat można uzyskać pod numerem telefonu: 213-01-00 wew. 115

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm)
  • podstawa prawna dotyczy opłat związanych z rejestracją pojazdu.,
  • podstawa prawna dotyczy opłat związanych z wydaniem prawa jazdy,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150 z 24 grudnia 2001 r. poz. 1680)
  • podstawa prawna dotyczy opłat związanych z wydawaniem prawa jazdy.
 • ustawa o prawie łowieckim z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. 2020, poz.1683 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Środowiska
  z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną ( Dz. U. 2002 Nr 210, poz. 1791 )
  • podstawa prawna dotyczy wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
 • ustawa z 27 kwietnia 2001 r., Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.)
  • podstawa prawna dotyczy przyjmowania opłat za udostępnianie danych o środowisku,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. - w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1415 z późn. zm. )
  • podstawa prawna dotyczy przyjmowania opłat za udostępnianie danych o środowisku.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2018, poz. 2003 z późn. zm)
  • podstawa prawna dotyczy przyjmowania wpłat za karty wędkarskie.
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz.470  
  z późn. zm)
  • podstawa prawna dotyczy wpłat wynikających z wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego,
  • podstawa prawna dotyczy wpłat odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg d85e1273ab215810757dd36575c0abad
kolejka big2.jpg fa5b11dd5cde5266843031f054b317fc
baner_prawko1.jpg bc78c443d45cbaa5955353156a340bd9
baner_dowod1.jpg 7881c53b7a9f0ab964350c4dde3014c2
ban-1.png 797480aff1c01b26de41684076c9f118
ban-2.png dc2b4ad2b68054dd82792db348a8079b
ban_npp.png 3b0cb74b62cb48bf8f11cfd3430c002c
fb1.png 16d898f188f9ac148f8855ceb294d1c6
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 15:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:00
kolejka.png 7f204fd03a9388fdbe6d6fc16337a926