Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg e800b3293cd8250741d9fd86b765a5e4
Gminy Powiatu Pabianickiego
FN-02. Rachunek podstawowy powiatu pabianickiego
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

FN 02

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Finansowy

zakres usług świadczonych w Wydziale Finansowym

Rachunek podstawowy powiatu pabianickiego

PKO Bank Polski S.A. O/ Pabianice

83 1020 3437 0000 1302 0018 0869 

dotyczy:

 • wpłaty za faktury wystawione przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Pabianicach
 • przyjmowanie opłat związanych z rejestracją pojazdu oraz wydawaniem praw jazdy,
 • przyjmowanie wpłat za karty wędkarskie oraz opłat za udostępnianie danych o środowisku,
 • wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z w/w tytułów
 • wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

Informacji dot. w/w opłat można uzyskać pod numerem telefonu: 213-01-00 wew. 113

 • wpłaty wynikające z wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego
 • wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z w/w tytułu

Informacji dot. w/w opłat można uzyskać pod numerem telefonu: 213-01-00 wew. 115

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm)
  • podstawa prawna dotyczy opłat związanych z rejestracją pojazdu.,
  • podstawa prawna dotyczy opłat związanych z wydaniem prawa jazdy,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150 z 24 grudnia 2001 r. poz. 1680)
  • podstawa prawna dotyczy opłat związanych z wydawaniem prawa jazdy.
 • ustawa o prawie łowieckim z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. 2020, poz.1683 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Środowiska
  z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną ( Dz. U. 2002 Nr 210, poz. 1791 )
  • podstawa prawna dotyczy wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
 • ustawa z 27 kwietnia 2001 r., Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.)
  • podstawa prawna dotyczy przyjmowania opłat za udostępnianie danych o środowisku,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. - w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1415 z późn. zm. )
  • podstawa prawna dotyczy przyjmowania opłat za udostępnianie danych o środowisku.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2018, poz. 2003 z późn. zm)
  • podstawa prawna dotyczy przyjmowania wpłat za karty wędkarskie.
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz.470  
  z późn. zm)
  • podstawa prawna dotyczy wpłat wynikających z wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego,
  • podstawa prawna dotyczy wpłat odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg e8231f2f44e4b97d75c7ac79b429f870
fb1.png a1654227013cad5f8b0f5560d178203a
z życia powiatu 555.jpg fb4b4c6a82a3de49a2cbea8acaad3859
kolejka big2.jpg ad2afffa0e29e2b790c745a27575e9a5
baner_prawko1.jpg 69782377cb80851160a60ca72c5d7df1
baner_dowod1.jpg 8f1e1b9518fbe283913b37236e4239a0
opp23.png 087c4b5ee439227b951371e330b59e82
ban_npp.png 47252067bc76f126f86ca00a4d438bef
ban-2.png 0f2816e9573be46969f6fc2abcce2855
cyfrowy_powiat.jpg 6b872419b50aeeea170a60fa2ca726fc
dla Ukrainy 1.png 326ae1177d26c9665c4bb756c60a27bf
ochrona_powietrza.png 60c5e64e1c16a7831aeac3f5ea48825e
fundusze_celowe.png bacf59ad982c58f2e902839294ba2d48
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 5f6e445885634e2b1d791add22c44bdd