Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg b93c803257eb83a3f471168a1061e6e4
Gminy Powiatu Pabianickiego
Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie, które zostaną przekazane podmiotom danych
Opublikowano: 04.06.2019, Wojciech Goss

Strony wspólnie ustalają, że podmiotom danych zostaną przekazana treść uzgodnień w następującej postaci:

Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:

Zarządem Powiatu Pabianickiego z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice,  reprezentowanym przez Krzysztofa Haburę – Starostę Powiatu Pabianickiego,

Administratora Danych Osobowych zwanym dalej „Współadministratorem 1”,

a

Młodzieżowym Domem Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38 reprezentowanym przez Grażynę Wójcik – Dyrektora,

zwanym odrębnie „Współadministratorem 2”,

zostały zawarte umowy o współadministrowanie Pana/Pani danymi osobowymi. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza Pana/Pani dane osobowe w uzgodnionym zakresie.

Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za:

  1. przetwarzanie danych osobowych osób (podmioty danych)  biorących udział w imprezach, konkurach, zawodach współorganizowanych przez obu Współadministratorów zgodnie z procedurami ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą u obu współadministratorów,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
  3. realizację praw podmiotu danych,
  4. pełnienie roli punktu kontaktowego dla podmiotów danych,
  5. zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych,
  6. dokonywanie czynności we wszelkich postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów prawa.

Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za:

  1. przetwarzanie danych osobowych osób (podmioty danych) biorących udział w imprezach, konkurach, zawodach współorganizowanych przez obu Współadministratorów zgodnie z procedurami ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą u obu współadministratorów,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze Współadministratorów odpowiada wobec Pana/Pani tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Swoje prawa związane z Pana/Pani danymi osobowymi może Pan/Pani zrealizować osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną. Aby ułatwić Panu/Pani wykonanie praw, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy w odniesieniu do każdego Współadministratora — siedziba Współadministratora 1 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice, email; tel. 500-610-605

siedziba Współadministratora 2 ul. Pułaskiego 38; 95-200 Pabianice, email  tel. 693337954

Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, może Pan/Pani zrealizować swoje prawa wobec każdego z nas (wtedy we własnym zakresie przekażemy Pana/Pani żądanie do właściwego podmiotu).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 7416cd37e27df7b6a701853ed4e06a71
dla Ukrainy 1.png 0c79b84b2134fd822abe12e2e5ae98d4
z życia powiatu 555.jpg d29a435476872575b8ae086290fa84ed
fb1.png 7675d23549bc5e44a5b0d5d295c0f297
kolejka big2.jpg ebb16a563810469ff9342431747206fe
baner_prawko1.jpg c4a4d187a0f015d7a56169cd91b56f14
baner_dowod1.jpg ca988bbc30bcdb8726d45adf953cd460
opp23.png 5c17250da45ed6f17bac9362c9a05257
ban_npp.png af336cea1e6422b922a008c25f760567
ban-1.png ef76d6972d00fc5105c8e6533f0bf724
ban-2.png e2273782f61e4abbc04d979f5bc6c630
cyfrowy_powiat.jpg f0297cf380fe5646466ad0ebc0b6e50f
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 6dba286ee8d3b41380fa7ab2a06954e0